Doprava

Bratislava

5€ (Cena platí pre všetky mestské časti)

Okolie Bratislavy

10€ (Stupava, Rusovce, Jarovce, Marianka, Rovinka)